Ação / Actie

Temos desenvolvido projetos sociais e espirituais de curto e longo prazo, nos seguintes países: Angola, Albânia, Burkina Faso, Cuba, Moçambique, Espanha, Uruguai, Nepal e outros.


We hebben sociale en spirituele projecten van korte en lange termijn ontwikkeld, in de volgende landen: Angola, Albanië, Burkina Faso, Cuba, Mozambique, Spanje, Uruguay, Nepal en anderen.


actie VP
© VP 2019